• Novinky

     • Reakcia vedenia školy
      • Reakcia vedenia školy

      • Vážená redakcia!

       Po prečítaní článku „O jednu strednú školu menej“, ktorý ste uverejnili vo Vašich novinách – číslo 12 zo 17.3.2014, by som rád uviedol niekoľko myšlienok. Nie je pravdou, že v budúcom školskom roku sme predpokladali nástup len sedemnástich žiakov. Vedenie SPŠCHaP a pedagogickí zamestnanci urobili maximum pre propagáciu školy. Od októbra 2013 do februára 2014 navštívili 27 základných škôl. Záujem o štúdium v našich študijných odboroch k 11.marcu 2014 malo 30 žiakov. /Informácia www.svsmi.sk – 11.marca 2014 o12.37 hod./

       Nie je mojím cieľom vymieňať si informácie cez média so zriaďovateľom. Chceme len poukázať na to, že  škola v hodnotení mimovládnej neziskovej organizácie INEKO, dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých stredných škôl v meste Humenné. Škole sa podarilo získať projekt na ďalšie vybavenie prístrojmi a didaktickou technikou vo výške 287 257 € a naši študenti dosiahli za ostatné roky veľmi dobré výsledky v celoslovenskom kole chemickej olympiády.

       Sme školou rodinného typu, kde nižšie počty žiakov v triedach nám umožňujú uplatňovať vo zvýšenej miere individuálny prístup. Nižší počet absolventov určite nájde lepšie uplatnenie na trhu práce. Pre zachovanie kontinuity vzdelávania svoju budúcnosť vidíme v Spojenej škole so SOŠ technickou. Prípadným zrušením školy získa zriaďovateľ krátkodobý efekt, ale zároveň postupný zánik študijných odborov. Či sa pripravované zmeny nedotknú žiakov, na to dá najlepšiu odpoveď začiatok školského roka 2014/2015 a počet tých, ktorí nastúpia na štúdium do 1. ročníka.

       Verím, že aj ďalšie naše výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese vezme na vedomie Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu a následne poslanci zastupiteľstva PSK na svojom rokovaní 22. apríla 2014.

       Nie každý najlacnejší a najrýchlejšie realizovateľný zámer je vždy ten najvhodnejší. Pri tak závažnom rozhodnutí, ako je návrh na zrušenie strednej školy, by som predpokladal bohatšiu diskusiu so zapojením podstatne širšieho okruhu dotknutých strán. Takáto radikálna zmena sa väčšinou pripravuje jeden školský rok vopred.

        

       Mgr. František Babič

       riaditeľ SPŠCHaP

      • Ročníkový projekt

      • Oznamujeme študentom 4. ročníka odboru technické lýceum, že obhajoby ročníkových projektov sa uskutočnia v dňoch 24. a 25. apríla 2014. S presným harmonogramom budú študenti oboznámení  na vyučovaní.

     • Celoštátne kolo chemickej olympiády
      • Celoštátne kolo chemickej olympiády

      • Blahoželáme našim úspešným riešiteľom štátneho kola CHEMICKEJ OLYMPIÁDY: Petrová A.- 9.miesto a Tkáčová K., Madaj.B, a Barlášová M. sa umiestnili v prvej dvadsiatke!


       Cesta na celoštátne kolo CHOU bola neľahká. Najprv sme museli zdolať teoretickú a praktickú časť školského kola. Po úspešnom zvládnutí tohto, nám prišlo pozvanie na celoštátne kolo. Začali naše trápenia a prípravy.

       Keď sa už konečne priblížil dátum 23. február, čakala nás osem a pol hodinová cesta do Bratislavy. Prevzali sme si štartovné čísla a hneď ráno sme si lámali hlavu nad teoretickou časťou. Poobede sme boli na exkurzii na STU, kde nám ukázali mnohé zaujímavé odbory, ktoré sa dajú na ich fakulte študovať.

       V utorok nás čakala praktická časť. Po nej nasledovala exkurzia v SLOVNAFTE. Tu sme videli napríklad ropovod Družba. Mne sa táto exkurzia osobne veľmi páčila.

       Večer sme si už v kľude oddychovali a ráno nás čakalo slávnostné vyhodnotenie v Primaciálnom paláci s pánom ministrom a ďalšími významnými osobnosťami. A na záver po odovzdávaní cien bola recepcia spoločnosti SLOVNAFT. Celú cestu nám spríjemňovala a ochrannú ruku nad nami držala pani učiteľka Fedurčáková, za čo jej ďakujeme.

        

       Michaela Barlášová

       Fotoalbum