Študijný odbor - technické lýceum

Tvorba webu

Jazyky a technológie používané pri tvorbe statických a dynamických webov (XHTML, CSS, PHP, MySQL), CMS systémy na správu obsahu webových stránok.

Počítačová grafika

Úprava fotografií, tvorba ikon, návrh vzhľadu webových stránok, tvorba webových bannerov, úprava textúr, tvorba abstraktných obrázkov, 3D modelovanie a tvorba realistických 3D vizualizácií.

Výpočtová technika

Spoznať vnútro počítačov, chápať spôsob fungovania počítača, spoznať funkcie a parametre jednotlivých komponentov, naučiť sa odhaliť vadný komponent, orientovať sa v novinkách a technológiách z oblasti IT.

Programovanie

Naučiť sa základy programovania a pochopiť časti a štruktúru programov, zvládnuť používanie jazykov PHP a JavaScript.

Sieťové technológie

Pochopiť spôsob fungovania počítačových sietí, naučiť sa vytvoriť a nakonfigurovať LAN sieť, spoznať internetové protokoly a naučiť sa používať internetové služby.

Štúdijný odbor - biotechnológia a farmakológia

Farmakológia

Spoznáte použitie liečiv rôznych farmakologických skupín (psychofarmaká, opiáty, halucinogény, hypnotiká atď.). Dokážete farmaká hodnotiť, aplikovať a dávkovať.

Technológia

Spoznáte spôsoby a metódy výroby liečiv a liečivých prípravkov. Zvládnete postup izolácie rastlinných drog z prírodných látok extrakciou, destiláciou, vylúhovaním atď.

Kontrolné metódy

Dokážete zisťovať aké látky a v akom množstve sa v liečivách nachádzajú. Zvládnete prípravu rôznych liekových foriem (masti, tinktúry, odvary, sirupy atď.)

Biológia

Posilníte si vzah a zodpovednosť k živým organizmom. Spoznáte svoje telo od hlavy po päty a využijete to pri starostlivosti o vlastné zdravie. Spoznáte významné druhy rastlín, húb a živočíchov. Dokážete bezpečne manipulovať s biologickým materiálom pri jeho spracovaní a mikroskopickom pozorovaní.

Informatika

Je zameraná na praktické využitie počítačových programov pri štandardných činnostiach (kancelárske balíky, internet) a na prácu s
multimédiami (grafika, zvuk, prezentácie, webové stránky atď.)

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné
    Komenského 1,066 59 Humenné
  • +421 577887960, +421 57 7888130

Fotogaléria

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 3.7.2020)