• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznámenie
    • 15. 8. 2014
    • Vedenie SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, 066 59 Humenné oznamuje všetkým žiakom, ich zákonným zástupcom, zamestnancom, bývalým žiakom a bývalým zamestnancom, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím č. 2014-8363/28334:2-10CO/SPŠ zo dňa 27.06.2014 rozhodlo o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2014, t.z., že škola je de facto zrušená.

    • Oznámenie: Čítať viac
    • Energetický deň v Prešovskom kraji 2014
    • 19. 6. 2014
    • Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Energetický deň v Prešovskom kraji 2014, bude aj v tomto roku prebiehať v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, na stredných školách, v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

    • Energetický deň v Prešovskom kraji 2014: Čítať viac
    • 2. kolo prijímacích skúšok
    • 4. 6. 2014
    • Vedenie školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na študijný odbor biotechnológia a farmakológia. Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 17.6.2014 od 8:00 hod. na 1. poschodí SPŠCHaP.

     Záujemcov prosíme doniesť prihlášky do kancelárie zástupcu riaditeľa školy najneskôr 16.6.2014 do 14:00 hod.

    • 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Zápis do prvého ročníka
    • 20. 5. 2014
    • Oznamujeme prijatým uchádzačom, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční dňa 22.5.2014. Zápis bude prebiehať v čase od 8:00 do 14:00 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na 1. poschodí.

    • Zápis do prvého ročníka: Čítať viac
    • Oznam
    • 13. 5. 2014
    • Vedenie školy oznamuje účastníkom prijímacích skúšok zo dňa 12.05.2014, že rozhodnutie o prijatí si môžu vyzdvihnúť dňa 15.05.2014 od 11:00 do 14:00 v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.

    • Oznam: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4