• Vzdelávací program

  • Na tejto stránke sa zobrazí Váš školský vzdelávací program. Treba však mať nainštalovanú novšiu aScAgendu (verziu aspoň 2009.0.356) a taktiež treba mať vypublikované údaje.


    © aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: