• Novinky

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • Študenti našej školy sa v tomto školskom roku opäť zapojili do medzinárodnej súťaže EXPERT geniality show, pričom súťažiaci si volili dve z piatich tém: Bity, bajty, technológie; Do you speak English?; Svetobežník; Spoločnosť kedysi a dnes; Góly, body, sekundy.

       Expertom vo zvolenej téme sa stáva ten, kto sa umiestni v prvej stovke vo svojej kategórii v rámci Slovenska.

       Piati žiaci našej školy: Jakub Gajdoš, Róbert Kanaloš, Daniel Hodor, Marek Kalina a Marián Plevka získali titul EXPERT v obidvoch témach, ktoré si zvolili, pričom prví štyria získali i ocenenie TOP EXPERT za celkové poradie. Potešili nás aj umiestnenia ďalších našich žiakov, ktorí boli ocenení ako EXPERTI v jednej téme: Dávid Sedlák, Jaroslav Valčo, Martin Maličký, Kristián Maturkanič, Kristián Ceľuch, Samuel Gergeľ a Lukáš Minda. Všetkým výhercom blahoželáme.

     • Projekt INCHEPO
      • Projekt INCHEPO

      • SPŠ chemická potravinárska v Humennom realizuje od februára 2014 projekt INCHEPO - Premena tradičnej školy na modernú. Počas 18 mesiacov trvania projektu sa predpokladajú celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít vo výške 287 257,09 €. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Hlavným cieľom je inovovať metódy, formy a obsah vzdelávania a prispôsobiť vyučovací proces potrebám trhu práce. Cieľovými skupinami projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci školy. Pre zefektívnenie vyučovania sa počítačmi a mobilnou technikou pre vyučovanie CUJ  kompletne vybavia 2 učebne a výrazne sa zmodernizujú prístroje v laboratóriu pre odbor biotechnológia a farmakológia. Vďaka možnostiam projektu škola celkovo modernizuje vyučovanie a realizuje aktivity, ktoré sú prínosom pre zvyšovanie kvality výchovno-vyučovacieho procesu a kreditu našej školy.