• Novinky

     • Veselé Vianoce
      • Veselé Vianoce

      • Milí zamestnanci školy,  študenti a vážení rodičia!

            Opäť je tu  čarovný čas Vianoc. Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Vchádza pokorne, ticho do našich príbytkov so všetkým s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Prináša nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Zastavme sa na malú chvíľu  a zaspomínajme si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážené kolegyne, kolegovia, študenti, zamestnanci školy, rodičia  poďakovať za vašu prácu a spoluprácu v tomto roku.

            Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí v kruhu blízkych. Prajem  vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia.  Študentom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.

       Vážení zamestnanci a študenti!

            Prajem vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie. Želám vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa ľudskej iskry, lásky na rozdávanie i potešenie z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. Prajem vám všetkým Vianoce v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží i po celý budúci rok.

       Na záver ešte krátky verš:

       Nech je Štedrý večer štedrý k vám, to prajeme vám k Vianociam.
       Nech máte to, čo treba, lásku, zdravie, šťastie, chleba.
       K tomu ešte jedno prianie na každom kroku Božie požehnanie.

        

                                                                         Mgr. František Babič

                                                                                 riaditeľ školy

     • 3. miesto v stolnom tenise
      • 3. miesto v stolnom tenise

      • Gratulujeme našim dievčatám (Štefániková, Badidová, Hrežíková, Dunajová) k 3. miestu v obvodnom kole žiačok stredných škôl v stolnom tenise.

     • Víťazstvo vo florbale
      • Víťazstvo vo florbale

      • Gratulujume nášmu tímu dievčat k prvému miestu v obvodnom kole vo florbale, ktoré sa konalo 20.11.2013. Poďakovanie patrí žiačkám: Kurucová, Barlášová, Štefániková, Dunajová, Hrežíková, Kuchtaninová, Timčíková, Karoľová, Doležiová a Labancová.