• Novinky

      • S potešením môžeme konštatovať, že SPŠCHaP patrí medzi najlepšie SOŠ v regióne

      • Gymnázium na Novohradskej ulici v Bratislave a elektrotechnická priemyslovka v Prešove sú najkvalitnejšie stredné školy na Slovensku. Vyplýva to z rebríčkov kvality stredných škôl, ktoré pripravil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) (viac o prieskume).

       Do úvahy brali výsledky žiakov v externej časti maturity zo slovenského či maďarského jazyka, matematiky, z angličtiny a nemčiny, ale aj počet absolventov na úradoch práce či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva.

       Inštitút nehodnotil školy, ktoré mali pre štatistické zisťovanie za posledné štyri roky málo žiakov, napríklad menej ako 80 maturantov zo slovenčiny, angličtiny či nemčiny.

       Napriek tomu ohodnotili 79 percent všetkých gymnázií a 84 percent stredných odborných škôl.

       Šéf INEKO: Niektorí majú peniaze a zlé výsledky

       Ministerstvo školstva by sa malo pozrieť na školy, ktoré majú veľa peňazí a zlé výsledky, hovorí šéf INEKO PETER GOLIAŠ.

       Prekvapili vás výsledky hodnotenia škôl?

       „Prekvapením napríklad bolo, že existujú školy s výrazne nadpriemernými finančnými zdrojmi od štátu a výrazne podpriemernými výsledkami ich študentov.“

       Aké závery podľa vás vyplývajú z týchto rebríčkov?

       „Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Môžu tak byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, no najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už pri prijímaní na vysoké školy, alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.“

       Čo by si z hodnotenia malo zobrať ministerstvo školstva?

       „Pre ministerstvo ide o dôležité údaje, ktoré by mohlo využiť v záujme zvyšovania efektívnosti vzdelávania. Osobitnú analýzu si žiadajú školy s nadpriemernými zdrojmi a podpriemernými výsledkami. Ministerstvo by tiež malo aktívne podporovať spresňovanie metodiky hodnotenia škôl a následne aj zber čo najobjektívnejších dát.“

       Ján Krempaský 

        

      • Chemická olympiáda očami účastníka

      • Koncom februára som sa zúčastnila spolu so svojimi rovesníkmi na Chemickej olympiáde v Bratislave. Naša cesta a nové zážitky začali v nedeľu ráno spolu s prvými obavami a očakávaniami z celoštátneho kola.. Cesta vlakom bola vyčerpávajúca. Po siedmych hodinách vo vlaku sme konečne uvideli metropolu Slovenska.

       Hneď po príchode sme sa ubytovali a okamžite sme sa zoznámili s novými ľuďmi. Na obzore boli nové zážitky a skúsenosti.

       Ďalší deň po raňajkách nás čakala teoretická časť olympiády. Po štyroch hodinách rozmýšľania sme šli na prehliadku Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Komenského.  Videli sme najmodernejšie a najlepšie laboratória na Slovensku vyplnené hromadou podivných prístrojov.

       Nasledujúci deň nás čakala práca v nových laboratóriách. Prax bola namáhavá, ale veľmi zaujímavá. Po dlhej práci sme si prezreli starú časť Bratislavy. Bolo to nekonečné kupovanie lístkov na električky a prestupovanie.

       Náš posledný deň bol spojený s ťažkým lúčením a vymieňaním kontaktov. Všetci sme dychtivo čakali na vyhlásenie víťaza. Nikto z nás neočakával umiestnenie, no naše výsledky boli prekvapivé pre každého. Náš úspech sa hneď ukázal tak, že vysoké školy o nás prejavili záujem a ponúkli nám možnosť štúdia vo vybranom odbore. Nakoniec naše obavy a strach boli zbytočné, pretože všetka námaha a práca priniesli svoje ovocie. Veríme že náš úspech bude motiváciou pre ostatných žiakov. Riadime sa totiž heslom: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

       Alexandra Petrová, žiačka III.B