Navigácia

Prijímacie skúšky

Oznamy

Zoznam uchádžačov o štúdium pozvaných na prijímacie pohovory

Dátum: 12.05.2014

Čas: 8:00 hod.

Miesto konania: SPŠCHaP - 1. poschodie

Študijný odbor: technické lýceum

P.č.

Priezvisko

Meno

1.

Bič

Adam

2.

Bodnár

Boris

3.

Budz

Adam

4.

Cerňak

Patrik

5.

Cerula

Dominik

6.

Hodor

Jakub

7.

Hudák

Dario

8.

Jakubov

Jakub

9.

Kohani

Samuel

10.

Kopáč

Michal

11.

Kozák

Jakub

12.

Krajník

Daniel

13.

Kušnír

Jozef

14.

Labancová

Natália

15.

Lenko

Michal

16.

Lucík

Marián

17.

Magočová

Lucia

18.

Mihalik

Patrik

19.

Mikuláško

Ján

20.

Motyka

Martin

21.

Pačuta

Samuel

22.

Pľuta

Ľuboš

23.

Rusnák

Kristián

24.

Sekela

Vladimír

25.

Spišák

Denis

26.

Šitko

Andrej

27.

Török

Tomáš

28.

Vasiľ

Alojz

29.

Zubrický

Daniel

Študijný odbor: biotechnológia a farmakológia

P.č.

Priezvisko

Meno

1.

Fejková

Sára

2.

Glokovský

Peter

3.

Gutová

Slavomíra

4.

Makohus

Filip

5.

Šimková

Mária


Dátum: 15.05.2014

Čas: 8:00 hod.

Miesto konania: SPŠCHaP - 1. poschodie

Študijný odbor: technické lýceum

P.č.

Priezvisko

Meno

1.

Badida

Marián

2.

Cibulka

Ján

3.

Čurlej

Ján

4.

Čurma

Adam

5.

Ďak

Mário

6.

Fejková

Sára

7.

Gajdoš

Maroš

8.

Gajdoš

Stanislav

9.

Grec

Timotej

10.

Harasim

Dominik

11.

Havriľak

Filip

12.

Jacko

Martin

13.

Jevčák

Rastislav

14.

Kalanin

Branislav

15.

Kmec

Adam

16.

Košík

Jozef

17.

Kušnír

Stanislav

18.

Marek

Matej

19.

Mati

Samuel

20.

Maťuga

Filip

21.

Matuškovič

Filip

22.

Miškoc

Lukáš

23.

Nemec

Matej

24.

Pauco

Kristián

25.

Pavlík

Ondrej

26.

Rohaľ

Dominik

27.

Sianský

Richard

28.

Sitarčík

Jakub

29.

Vaco

Marek

30.

Valichnač

Patrik

 

Študijný odbor: biotechnológia a farmakológia

P.č.

Priezvisko

Meno

1.

Brinkošová

Bibiána

2.

Buriková

Simona

3.

Drabčíková

Ivana

4.

Holoďák

Daniel

5.

Knap

Kristián

6.

Kondisová

Bibiána

7.

Kruková

Stella

8.

Petričková

Gabriela

9.

Repická

Ľudmila

10.

Savková

Iveta

11.

Šavlíková

Lenka

12.

Ujčeková

Zuzana

13.

Zarembová

Veronika

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné
    Komenského 1,066 59 Humenné
  • +421 577887960, +421 57 7888130

Fotogaléria

Narodeniny a meniny