• Prijímacie skúšky

     • Oznamy

     • Zoznam uchádžačov o štúdium pozvaných na prijímacie pohovory

      Dátum: 12.05.2014

      Čas: 8:00 hod.

      Miesto konania: SPŠCHaP - 1. poschodie

      Študijný odbor: technické lýceum

      P.č.

      Priezvisko

      Meno

      1.

      Bič

      Adam

      2.

      Bodnár

      Boris

      3.

      Budz

      Adam

      4.

      Cerňak

      Patrik

      5.

      Cerula

      Dominik

      6.

      Hodor

      Jakub

      7.

      Hudák

      Dario

      8.

      Jakubov

      Jakub

      9.

      Kohani

      Samuel

      10.

      Kopáč

      Michal

      11.

      Kozák

      Jakub

      12.

      Krajník

      Daniel

      13.

      Kušnír

      Jozef

      14.

      Labancová

      Natália

      15.

      Lenko

      Michal

      16.

      Lucík

      Marián

      17.

      Magočová

      Lucia

      18.

      Mihalik

      Patrik

      19.

      Mikuláško

      Ján

      20.

      Motyka

      Martin

      21.

      Pačuta

      Samuel

      22.

      Pľuta

      Ľuboš

      23.

      Rusnák

      Kristián

      24.

      Sekela

      Vladimír

      25.

      Spišák

      Denis

      26.

      Šitko

      Andrej

      27.

      Török

      Tomáš

      28.

      Vasiľ

      Alojz

      29.

      Zubrický

      Daniel

      Študijný odbor: biotechnológia a farmakológia

      P.č.

      Priezvisko

      Meno

      1.

      Fejková

      Sára

      2.

      Glokovský

      Peter

      3.

      Gutová

      Slavomíra

      4.

      Makohus

      Filip

      5.

      Šimková

      Mária


      Dátum: 15.05.2014

      Čas: 8:00 hod.

      Miesto konania: SPŠCHaP - 1. poschodie

      Študijný odbor: technické lýceum

      P.č.

      Priezvisko

      Meno

      1.

      Badida

      Marián

      2.

      Cibulka

      Ján

      3.

      Čurlej

      Ján

      4.

      Čurma

      Adam

      5.

      Ďak

      Mário

      6.

      Fejková

      Sára

      7.

      Gajdoš

      Maroš

      8.

      Gajdoš

      Stanislav

      9.

      Grec

      Timotej

      10.

      Harasim

      Dominik

      11.

      Havriľak

      Filip

      12.

      Jacko

      Martin

      13.

      Jevčák

      Rastislav

      14.

      Kalanin

      Branislav

      15.

      Kmec

      Adam

      16.

      Košík

      Jozef

      17.

      Kušnír

      Stanislav

      18.

      Marek

      Matej

      19.

      Mati

      Samuel

      20.

      Maťuga

      Filip

      21.

      Matuškovič

      Filip

      22.

      Miškoc

      Lukáš

      23.

      Nemec

      Matej

      24.

      Pauco

      Kristián

      25.

      Pavlík

      Ondrej

      26.

      Rohaľ

      Dominik

      27.

      Sianský

      Richard

      28.

      Sitarčík

      Jakub

      29.

      Vaco

      Marek

      30.

      Valichnač

      Patrik

       

      Študijný odbor: biotechnológia a farmakológia

      P.č.

      Priezvisko

      Meno

      1.

      Brinkošová

      Bibiána

      2.

      Buriková

      Simona

      3.

      Drabčíková

      Ivana

      4.

      Holoďák

      Daniel

      5.

      Knap

      Kristián

      6.

      Kondisová

      Bibiána

      7.

      Kruková

      Stella

      8.

      Petričková

      Gabriela

      9.

      Repická

      Ľudmila

      10.

      Savková

      Iveta

      11.

      Šavlíková

      Lenka

      12.

      Ujčeková

      Zuzana

      13.

      Zarembová

      Veronika